Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

Všetko o reklamáciách či o odstúpení od zmluvy sa dočítate vo všeobecných obchodných podmienkach TU: http://marieedesign.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je reklamácia!


Tovar je možné vrátiť, s tým že Vám budú vrátené peniaze, ak požiadate o odstúpenie od zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky.

NESKORŠIE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UŽ NIE JE MOŽNÉ!

Ak si prajete vrátiť tovar, t.j. odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, urobte to prosím nasledovným spôsobom:

1. Čím skôr (najneskôr do 14 dní od prevzatia zásielky) mi napíšte email na adresu: info@marieedesign.sk, v ktorom je potrebné uviesť číslo faktúry a označenie tovaru, ktorý chcete vrátiť ALEBO vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený nižšie.

2. Zásielku zašlite doporučene na adresu: Mariee design, s.r.o., Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice

(prijatie alebo teda vrátenie zásielky samozrejme akceptujem a prevezmem aj na inej adrese, ktorú si vopred v zmysle urýchlenia procesu odstúpenia od kúpnej zmluvy písomne dohodneme)

3. Tovar zašlite v pôvodných obaloch, pôvodne oštítkovaný a aj s pôvodnou faktúrou. Tovar obyčajne zasielam označený štítkom, ktorý zabraňuje použitiu tovaru v medzičase, ako bude tovar vo Vašich rukách. Ak toto označenie snímete, automaticky to znamená, že tovar bol Vami už používaný, teda nebol iba prezeraný a skúšaný. Lehota 14 dní slúži len na prezeranie alebo prípadné vyskúšanie tovaru.

4. E-mailom mi zašlite aj číslo účtu v tvare IBAN, kam si prajete vrátiť peniaze. 

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu a náklady na poštovné a balné k Vám. To znamená, že okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu doručovaciu adresu hradíte Vy.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho. 

 

 

 

Ak si prajete od nás nakúpený tovar REKLAMOVAŤ, postupujte nasledovnými krokmi:

1.     Vopred nás kontaktujte s požiadavkou na reklamáciu na náš email: info@marieedesign.sk prípadne info.habilem@gmail.com ALEBO vyplňte reklamačný protokol uvedený nižšie.

       2.     Následne vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám pošleme obratom na Vašu e-mailovú adresu a v ktorom nám uvediete všetky potrebné údaje.

3.     Zašlite kompletný tovar poštou/kuriérom, na adresu: Mariee design, s.r.o., Lesná 530/15, 013 13 Rajecké Teplice. Zásielku s tovarom odošlite DOPORUČENE, zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

4.     Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak.

5.     Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.     O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.

Ďakujem za porozumenie.

 

Email

  • info@marieedesign.sk

Sledujte nás

 

Facebook

© Mariee design, s.r.o.

Pomoc s webom Tvorbastranky.sk