Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

Všetko o reklamáciách či o odstúpení od zmluvy sa dočítate vo všeobecných obchodných podmienkach TU: http://marieedesign.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

Vyplnenie formulára, ktorý nájdete v kolónke "Reklamácie" v Zákazníckej sekcii, v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nie sú akceptované, nakoľko odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je reklamácia!

Ak si prajete ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY do 14 dní bez udania dôvodu, prosím urobte to nasledovným spôsobom:

- Čím skôr mi napíšte email na adresu: info@marieedesign.sk, kde mi napíšte najprv číslo faktúry a označenie tovaru, ktorý chcete vrátiť.

- Tovar zašlite tak, aby som ho obdržala najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ste zásielku prevzali.

- Zásielku zašlite DOPORUČENE!

- Zásielku zašlite na adresu: 

Mariee design, s.r.o.

Lesná 530/15

01313 Rajecké Teplice

- Tovar zašlite v pôvodných obaloch a samozrejme aj s pôvodnou faktúrou. Tovar obyčajne zasielame označený štítkom, ktorý zabraňuje použitiu tovaru v medzičase, ako bude tovar vo Vašich rukách. Ak toto označenie snímete, automaticky to znamená, že tovar bol Vami už použitý a Vašej požiadavke na odstúpenie od zmluvy nemôže byť vyhovené, nakoľko odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu sa vzťahuje iba na nepoužívaný tovar!

- Emailom mi zašlite aj číslo účtu v tvare IBAN.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu a náklady na poštovné a balné k Vám. To znamená, že okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu doručovaciu adresu hradíte Vy.

 

Ak si prajete od nás nakúpený tovar REKLAMOVAŤ, postupujte nasledovnými krokmi:

1.     Vopred nás kontaktujte s požiadavkou na reklamáciu na náš email: info@marieedesign.sk alebo info.habilem@gmail.com

2.     Následne vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám pošleme obratom na Vašu e-mailovú adresu a v ktorom nám uvediete všetky potrebné údaje.

3.     Zašlite kompletný tovar poštou/kuriérom, na adresu: Mariee design, s.r.o., Lesná 530/15, 013 13 Rajecké Teplice. Zásielku s tovarom odošlite DOPORUČENE, zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

4.     Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak.

5.     Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.     O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.

Ďakujem za porozumenie.